ببینید | افشاگری صالحی علیه جلیلی: ایشان می‌دانست در چاله راکتور بتن نریخته‌ایم، چرا مذاکره‌کننده متهم به خیانت شد؟

ببینید | افشاگری صالحی علیه جلیلی: ایشان می‌دانست در چاله راکتور بتن نریخته‌ایم، چرا مذاکره‌کننده متهم به خیانت شد؟

علی اکبر صالحی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: آقای جلیلی می دانست در چاله راکتور بتن نریخته ایم؛ حالا شما مذاکره کننده ایران را بی آبرو می کنید که چه شود؟ متهم به خیانت می کنید که چه شود؟/ انتخاب

ببینید | افشاگری صالحی علیه جلیلی: ایشان می‌دانست در چاله راکتور بتن نریخته‌ایم، چرا مذاکره‌کننده متهم به خیانت شد؟

دیدگاهتان را بنویسید