زنگ بزنید، کتاب بگیرید! | ابتکار کتابفروش قدیمی برای توسعه کتابخوانی

زنگ بزنید، کتاب بگیرید! | ابتکار کتابفروش قدیمی برای توسعه کتابخوانی

هیچ تناسبی بین شغل اصلی و فعلی‌اش نمی‌توان پیدا کرد اما خودش می‌گوید برای رفاه حال همسایه‌ها و اهالی محله بوده که بعد از سال‌ها فعالیت در بازار کفش و بازنشستگی از این کار، سراغ کتابفروشی رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید