تصاویر کتک زدن مدیرمسئول یک رسانه در قم

تصاویر کتک زدن مدیرمسئول یک رسانه در قم

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد چند جوان که به ظاهر از نوع رانندگی مدیر مسئول یک رسانه بومی در قم معترض هستند وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند! در این صحنه مدیرمسئول رسانه‌ای که گفته می‌شود «قم زیبا» نام دارد از خودروی خود پیاده نمی‌شود اما مهاجمان او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند!

دیدگاهتان را بنویسید