تاثیر باورنکردنی رنگ‌ها بر احساسات درونی‌ | هر رنگ چه احساسی دارد؟

تاثیر باورنکردنی رنگ‌ها بر احساسات درونی‌ | هر رنگ چه احساسی دارد؟

امروز خلق‌وخویتان چه رنگی‌ است؟ صبح که از خواب بلند شدید، دنیا را خاکستری دیده‌اید یا قرمز جیغ!؟

دیدگاهتان را بنویسید