ببینید | لحظه حمله مردم به یک موبایل‌قاپ در حین سرقت؛ یورش همکاران سارق به مردم با چاقو در تهران

ببینید | لحظه حمله مردم به یک موبایل‌قاپ در حین سرقت؛ یورش همکاران سارق به مردم با چاقو در تهران

تعدادی از شهروندان به محض موقعیت خطر سرقت موبایل با هوشیاری و سرعت موفق به دستگیری موبایل قاپ شدند. / Viral Vids

ببینید | لحظه حمله مردم به یک موبایل‌قاپ در حین سرقت؛ یورش همکاران سارق به مردم با چاقو در تهران

دیدگاهتان را بنویسید