ببینید | سرما و کولاک وحشتناک در کمپ ۴ اورست | وضعیت یک کوهنورد را ببینید

ببینید | سرما و کولاک وحشتناک در کمپ ۴ اورست | وضعیت یک کوهنورد را ببینید

فیلمی ببینید که کوهنوردی را در کمپ ۴ اورست هنگام کولاک و سرمای شدید نشان می‌دهد. به وضعیت صورت او نگاه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید