ببینید | حرکت هماهنگ دختران شیرازی در کنسرت آقای خواننده

ببینید | حرکت هماهنگ دختران شیرازی در کنسرت آقای خواننده

ویدئویی از حرکت جالب و هماهنگ دختران شیرازی در کنسرت سهراب پاکزاد وایرال شد. در کنسرت این خواننده در شیراز طرفداران پاکزاد برای او یک صدا کل کشیدند./برترین ها

ببینید | حرکت هماهنگ دختران شیرازی در کنسرت آقای خواننده

دیدگاهتان را بنویسید