تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 31533
تاریخ انتشار: 25. مهر 1396 - 19:33
پیرو درج خبری در خصوص قطع درختان توسط اداره برق شهرستان مهران توضیحاتی به شرح زیر ارسال کرد که عینا منعکس می شود.

به گزارش آوای مهران در این جوابیه آمده است : احتراماً در خصوص خبری که با دستور شهردار مهران قطع درختان که توسط اداره برق صورت میگرفت متوقف شد موارد ذیل اعلام می گردد:

هرس درختان جهت پایداری شبکه برق در ایام اربعین و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته با هماهنگی شهرداری صورت گرفته است.

این اقدام در جهت روشنایی و معابر و بوده و تنها درختانی که در حریم شبکه قرار داشتند هرس شدند.

اداره برق شهرستان با توجه به اینکه درختانی که در حریم شبکه روشنایی و معابر هستند از ابتدای شهر تا داخل شهر را برای جلوگیری از خاموشی های ناخواسته در ایام اربعین هرس میکند.


نظر شما